Květen 9, 2018

Podporujeme

Podporujeme ty, kteří pomoc opravdu potřebují. Hrajeme pro děti v dětských domovech, klienty léčeben a podobně.

Pomocné tlapky o.p.s.

výtěžek z prodeje našeho prvního CD „Hluboko uvnitř“ je určený pro podporu Pomocných tlapek, které se dlouhodobě věnují chovu, předvýchově a výcviku asistenčních psů.

Terapeutické centrum Vršíček – Středisko křesťanské pomoci

v listopadu 2017 jsme navštívili toto terapeutické centrum a zahráli pro zájemce. Odezva byla překvapivá a pozitivní. Spolupráce pokračuje i v letošním roce. V únoru proběhlo další setkání s další skupinou klientů. Akce opět proběhla ke spokojenosti všech účastníků.

Dětský domov Kašperské Hory

na jaře 2018 jsme navštívili dvakrát dětský domov v Kašperských Horách, seznámili děti s nástroji a zahráli jim. Další návštěva se uskutečnila v lednu 2019. Děti si sami vyzkoušeli hru na nástroje a zapojili aktivně formou jednoduché hry.

ZŠ speciální v Plzni

v dubnu 2018 byl výtěžek z našich relaxačních produkcí předán v ZŠ speciální v Plzni pro děti se středně těžkým, těžkým, hlubokým mentálním a kombinovaným postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“.