Květen 9, 2018

Podporujeme

Podporujeme ty, kteří pomoc opravdu potřebují. Hrajeme pro děti v dětských domovech, klienty léčeben a podobně.

Terapeutické centrum Vršíček – Středisko křesťanské pomoci

v listopadu 2017 jsme navštívili toto terapeutické centrum a zahráli pro zájemce. Odezva byla překvapivá a pozitivní.

Dětský domov Kašperské Hory

na jaře letošního roku jsme navštívili dvakrát dětský domov v Kašperských Horách, seznámili děti s nástroji a zahráli jim.

ZŠ speciální v Plzni

v dubnu 2018 byl výtěžek z našich relaxačních produkcí předán v ZŠ speciální v Plzni pro děti se středně těžkým, těžkým, hlubokým mentálním a kombinovaným postižením v domově pro osoby se zdravotním postižením „Nováček“.